Efter operation

Artroskopisk operation av främre instabilitet i axelleden

Sjukgymnastik och egenträning 
Immobilisering (att axeln hålls stilla) kan resultera i ökade smärtor och stelhet. Du skall använda mitellan i 3-4 veckor. Du måste också träna med sjukgymnast och viktigast av allt, träna hemma. Sjukgymnastik och egenträning bör du komma igång med när såret är helt torrt (efter 1vecka.). Din sjukgymnast visar hur du kan träna själv. En bristande träning kan ge sammanväxningar och stelhet. Mitellan tar du av under träningen. Du får räkna med att rehabiliteringen efter operationen tar 8-12 veckor. Under din sjukskrivningstid behöver du träna 5-10 minuter 3-4 gånger dagligen. Du kan belasta fullt ut och delta i kontaktsporter efter 6 månader. Om du behöver en ny remiss till sjukgymnastik kontaktar du våra vårdkoordinatorer. 

Kontroll efter operationen 
Vid behov av nytt recept, ny remiss till sjukgymnast eller förlängning av sjukskrivning kontaktar du våra vårdkoordinatorer. Du kallas till en kontroll 12 veckor efter operationen. Då kontrolleras framför allt att du inte blivit stel i axelleden. Har allting gått bra vid denna tidpunkt behöver du ingen mer kontroll. 

Bilkörning 
Efter operationen är det oftast möjligt att köra bil trots att du annars behöver använda mitella. Hur du skall klara av detta får du diskutera med din sjukgymnast. 

Du får inte köra bil närmaste 24 timmarna efter operationen, innan kroppen med säkerhet har gjort sig av med alla narkotiska preparat som använts under sövningen. 

Du får inte heller köra bil om du tar mediciner med varningstriangel. Har du lätt för att bli yr och svimma bör du definitivt inte köra bil närmaste veckan efter operationen. Har du sovit dåligt p g a nattliga smärtor är du en sämre bilförare. 

Prognos
Det är inte ovanligt att axelleden är ganska stel i 6-8 veckor efter operation. Symtomen lindras gradvis och 80% av patienterna blir stabila inom 6 mån efter operationen. Det finns en viss risk för att axeln blir något stelare efter operation än den var före ingreppet. 

God hygien – dusch x 2! Bankart-10
För att minska antalet bakterier på huden och på så vis minska infektionsrisken ska du duscha med ett antibakteriellt medel enligt de instruktioner som du fått i din kallelse. Tänk på att bakterier lätt fastnar i ringar, klockor och armband!

Dofta lagom!
Parfymer, rakvatten och andra hudvårdsprodukter skall undvikas på sjukhuset. Tänk på att även blommor med stark doft kan framkalla besvär hos andra patienter. 

Rökfrihet i samband med operation! 
Rökning har negativ inverkan på sårläkning och kroppens försvar. För att du ska minimera den extra risken krävs ett totalt rökstopp i 6 veckor före och 6 veckor efter operationen. Nikotin i plåster, tuggummi eller snus har inte samma negativa effekt och går därför bra. Gå gärna in på hemsidan Sluta-Röka-Linjen för rådgivning och mer information. 

Komplikationer: 

Feber
De första 2 dagarna efter operation kan du ibland få en lite feber, upp till 38,0 grader. Stiger febern ytterligare eller inte går ned bör du kontakta oss på Ortho Center eller en akutläkare. Känner du dig ”allmänt sjuk” någon eller några dagar efter operationen bör du kontakta läkare. Det är normalt att det ibland kan göra väldigt ont efter en operation, men du skall inte få hög feber eller känna dig sjuk. 

Infektion
Det är ovanligt med infektioner efter en artroskopisk operation för senskada (< 0.5%). En infektion i axelleden utvecklas normalt sett mycket långsamt och feber är relativt ovanligt. Blodproverna brukar i början inte visa speciellt mycket och det vanligaste symtomet är att det rinner ur såret en lång tid efter operationen (>5 dagar). Du kan känna dig frusen, illamående och ha en allmän sjukdomskänsla utan att ha feber. Det är viktigt att man tidigt börjar behandla en misstänkt axelinfektion med antibiotika (Heracillin, Dalacin). Lider du av insulinbehandlad diabetes eller om du tar mediciner som sätter ned immunförsvaret ökar risken för infektion. 

Instabilitet
Man kan räkna med att 80 % av patienterna blir stabila efter en artroskopisk stabilisering av axelleden. Det är lite sämre resultat än efter en öppen stabilisering. Men komplikationsriskerna är betydligt mindre efter en artroskopisk stabilisering än en öppen operation. Det är också relativt enkelt att göra om operationen om det skulle visa sig att axelleden inte blir stabil efter en artroskopisk stabilisering. 

Stelhet
Detta är den näst vanligaste komplikationen efter en operation. Omkring 2-5 % av patienterna drabbas av detta. En vanlig orsak är sammanväxningar. Det finns flera goda behandlingsmetoder mot detta, men det kan ta en lång tid innan axeln blir bra. Får du mycket smärtor under sjukgymnastiken så kan du minska belastningen under träningen, men fortsätta att töja enligt rehabiliterings protokollet. Du bör aldrig helt sluta att töja och tänja axelleden. 

Det är mycket viktigt att Du sköter din rehabilitering även om Du blir smärtfri direkt efter operationen. 

Blödning 
Det är relativt vanligt att det kommer ut blodtillblandad vätska under en eller två dagar efter en artroskopisk axeloperation. Det är bara bra att denna vätska rinner ut ur såret. Blödningar med tjockt blod är dock relativt ovanliga, dessa kan oftast stoppas genom att man lägger på ett tryckförband. Ibland yttrar sig en blödning som ett stort blåmärke över axelleden, armen, eller bröstkorgen. 

Det är generellt ytterst ovanligt att nerver skärs av eller skadas i samband med en artroskopisk operation. Ibland kan dock en liten hudnerv skadas i det område man sticker in artroskopet eller instrumenten. Men detta ger sällan några bestående men. Risken för att den viktigaste nerven till skulderpartiet (n. axillaris skadas) har beräknats till att uppgå till < 0.2 %. Med rätt handläggning ger detta inga bestående men hos de flesta patienter. Ibland kan man behöva dra i armen för att komma åt och operera. Detta leder ibland till lite domningar i armen efter operationen. Detta försvinner normalt de närmast dagarna efter operationen. 1177

Skulle du få problem med hög feber, blödning eller andra symtom som du undrar över efter k l 17.00 tar Du kontakt med  närmaste akutmottagning eller 1177 Vårdguiden på telefonnummer: 1177 

Kan mitt läkemedel skada miljön? 
Så kan du bidra för att minska miljöriskerna: 

• Köp och hämta inte ut mer läkemedel än vad som behövs! 
• Lämna in alla överblivna läkemedel på Apoteket! 
• Tänk på att tomma läkemedelsförpackningar går att återvinna!