Inför operation

Artroskopisk operation av främre instabilitet i axelleden

Bedövning 

Du opereras i narkos, dessutom erbjuds du en lokal bedövningsform som kallas för axelblockad. Det innebär att man bedövar nerverna som går till axeln och även ner till armen. Bedövningen läggs av narkosläkaren och sitter i mellan 12-24 timmar , ibland lite längre. 

Fördelen är att du blir smärtfri under tiden men du får räkna med att inte ha kontroll på armens rörelser och ska ha en slynga runt halsen och armen. 

Efter operationen skall du ta dina smärstillande mediciner, som du fått på recept, enligt ordination även om du inte har ont, för smärtan kommer smygande när bedövningen släpper. Operationstiden varierar beroende på omfattningen av skadan. Normalt tar operationen mellan 60 och 90 minuter. 

Förband och stygn 

Du får ett inre och ett yttre förband. Det inre förbandet sitter närmast såret och ska inte tas bort. Det yttre är ett absorberings-förband som absorberar den blodtillblandade vätskan som sipprar ut ur såret. Låt helst det yttre förbandet sitta orört i en vecka. Är det yttre förbandet genomfuktigt och blodigt bör du byta detta tidigare. 

Tejpen som håller samman sårkanterna bör sitta på i minst en vecka. Efter ca 2-3 veckor är såren helt läkta.  

Om såret inte är torrt, och det fortfarande rinner vätska ur såret efter 5 dagar, så ska du kontakta oss. 

Elektroniskt recept 

Det är viktigt att du berättar för operatören vilka mediciner du inte tål. Inflammationen och svullnaden efter en operation dämpas av att du tar inflammationsdämpande tabletter. Du bör ta dessa mediciner under minst 10 dagar efter operationen. De lindrar smärtan och påskyndar rehabiliteringen. Har Du problem med magsår eller är överkänslig mot Magnecyl (NSAID) eller andra inflammationsdämpande mediciner ska du inte ta Naproxen. 

Du får receptet elektroniskt via ”e-recept” och kan gå in på vilket apotek som helst för att lösa ut detta. Det är viktigt att du tar smärtstillande medicin innan du börjar få ont. I första hand bör du använda Naproxen som smärtstillande. Har du väldigt ont tar du både Naproxen och Morfin. Behöver du ett nytt recept kontaktar du våra vårdkoordinatorer.

Morfin är ett läkemedel som har god effekt på smärta men risk för tillvänjning. Du bör därför ta den så kort tid som möjligt efter operationen. Oftast räcker det med några dagar upptill en vecka. 

Sjukskrivning

Sjukskrivningstiden är beroende av vilket sorts arbete du har och om det är höger eller vänster axel som opererats. Kontorsarbete går ibland bra efter 4-8 veckor. Har du ett arbete med många tunga arbetsmoment kan det vara svårt att belasta axeln de första 4 månaderna. Normalt blir du sjukskriven 3 månader heltid efter operationen, lite beroende på dina arbetsuppgifter. Behöver Du en förlängning av sjukskrivningen kontaktar du våra vårdkoordinatorer.