Artroskopisk akromioplastik vid impingement

Axelleden
Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta muskler (rotatorcuffen), ledband och ledkapsel. Axelleden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet, skulderhöjdsbenet, som tillsammans med ett ledband bildar ledens tak. I leden finns också en slemsäck (bursa). 

Inklämningssyndrom=impingement 
Inklämningssyndrom i axelleden innebär smärta på grund av begränsat utrymme mellan undersidan på skulderhöjdsbenet och rotatorcuffen. Slemsäcken blir kraftig förändrad och inflammerad, ofta med sammanväxningar som förhindrar axelledens rörelser och orsakar smärta. 

Risken för inklämning ökar om axeln utsätts för hög belastning, upprepade och ensidiga rörelser i synnerhet med armen ovan axelhöjd och med stigande ålder. För att minska smärtan och öka rörelseomfånget görs en så kallad akromioplastik. 


impingement