Kontroll efter operationen

Det är mycket viktigt att du sköter din rehabilitering även om du blir smärtfri direkt efter operationen.

Normalt ska man räkna med att det tar 3-4 månader innan man ser resultat av operationen. Ibland går det snabbare andra gånger kan det ta längre tid. Om du efter 3 månader har blivit betydligt bättre i axelleden än du var före operationen, behöver du ingen ytterligare kontroll. Om du efter 2-3 månader inte har fått förväntat resultat efter operationen ska du kontakta oss för kontroll. 

Bilkörning 
Efter operationen är det oftast möjligt att köra bil trots att du annars behöver använda mitella. Hur du skall klara av detta får du diskutera med din sjukgymnast. 

du får inte köra bil närmaste 24 timmarna efter operationen, innan kroppen med säkerhet har gjort sig av med alla narkotiska preparat som använts under sövningen. 

du får inte heller köra bil om du tar mediciner med varningstriangel. Har du lätt för att bli yr och svimma bör du definitivt inte köra bil närmaste veckan efter operationen. Har du sovit dåligt på grund av nattliga smärtor är du en sämre bilförare. 

Prognos
Resultaten efter operationen är generellt sett goda och 85 % av patienterna blir bättre inom ett år. Framförallt minskar smärtan nattetid. 40 % av patienterna blir helt smärtfria. Slutresultatet kan bedömas först efter ett år. Symtomen brukar minska gradvis upp till 2 år efter operationen. Om man under operationen ser slitage eller andra skador på senor och brosk kan slutresultatet påverkas. Har du stora förkalkningar i senorna tar det längre tid att bli bra. 

De patienter som snabbt får ett bättre rörelseomfång har en mycket bra prognos efter operationen, även om smärtan kan finnas kvar i flera månader. De patienter som utvecklar en stelhet efteråt har en sämre prognos. Smärtor i huvudet, nacke, rygg, armbåge ellr underarm blir inte bättre av en axeloperation. Stickningar och domningar i fingrarna är inte heller relaterade till axelproblem. 

God hygien – dusch x 2!Bankart-10 
För att minska antalet bakterier på huden och på så vis minska infektionsrisken ska du duscha med ett antibakteriellt medel enligt de instruktioner som du fått i din kallelse. Tänk på att bakterier lätt fastnar i ringar, klockor och armband! 

Dofta lagom! 
Parfymer, rakvatten och andra hudvårdsprodukter skall undvikas på sjukhuset. Tänk på att även blommor med stark doft kan framkalla besvär hos andra patienter. 

Rökfrihet i samband med operation! 
Rökning har negativ inverkan på sårläkning och kroppens försvar. För att du ska minimera den extra risken krävs ett totalt rökstopp i 6 veckor före och 6 veckor efter operationen. Nikotin i plåster, tuggummi eller snus har inte samma negativa effekt och går därför bra. Gå gärna in på hemsidan 1177 för rådgivning/information.

Komplikationer

Feber
De första 2 dagarna efter operation kan du ibland få en lätt feber, upp till 38,0 grader. Stiger febern ytterligare eller inte går ned bör du kontakta oss på Ortho Center eller närmaste akutmottagning. Känner du dig ”allmänt sjuk” någon eller några dagar efter operationen bör du kontakta läkare. Det är normalt att det ibland kan göra väldigt ont efter en operation, men du skall inte få hög feber eller känna dig sjuk. 

Infektion
Det är ovanligt med infektioner efter en artroskopisk acromioplastik. En infektion i axelleden utvecklas normalt sett långsamt och feber är relativt ovanligt. Blodproverna brukar i början inte visa speciellt mycket och det vanligaste symtomet är att det rinner ur såret en lång tid efter operationen (>5 dagar). 
du kan känna dig frusen, illamående och ha en allmän sjukdomskänsla utan att ha feber. Det är viktigt att man tidigt börjar behandla en misstänkt infektion med antibiotika (Heracillin, Dalacin). Har du insulinbehandlad diabetes eller om du tar mediciner som sätter ned immunförsvaret ökar risken för infektion. 

Överträning 
Långvariga axelsmärtor ger lätt en försvagning av muskulaturen i axelleden. När du, efter operationen, påbörjar din rehabilitering så kan det ibland gå lite för fort och det resulterar i att axelledens muskler och senfästen att värka. Detta är övergående och beror på att muskulaturen belastas mer när rörelseomfånget i axelleden ökar. Om du minskar belastningen och tränar mindre styrka, men fortsätter att töja och tänja så minskar smärtan. Detta problem ser man ibland 1-2 månader efter operationen. Det är också vanligast hos överviktiga patienter med en stor och tung arm. 

Stelhet
Detta är den vanligaste komplikationen efter en operation. En vanlig orsak är sammanväxningar. Det finns flera goda behandlingsmetoder mot detta, men det kan ta en lång tid innan axeln blir bra. Får du mycket smärtor under sjukgymnastiken så kan du minska belastningen under träningen, men fortsätta att töja enligt rehabiliterings protokollet. du bör aldrig helt sluta att töja och tänja axelleden.

Blödning 
Det är relativt vanlig att det kommer ut blodtillblandad vätska under en eller två dagar efter en artroskopisk axeloperation. Det är bara bra att denna vätska rinner ut ur såret. Blödningar med tjockt blod är dock relativt ovanliga, dessa kan oftast stoppas genom att man lägger på ett tryckförband. Ibland yttrar sig en blödning som ett stort blåmärke över axelleden, armen, eller bröstkorgen. 

Skulle du få problem med hög feber, blödning eller andra symtom som du undrar över efter k l 17.00 tar du kontakt med1177 närmaste akutmottagning eller 1177 Vårdguiden på telefonnummer: 1177