Rotatorcuffsuturering

Artroskopisk operation av en senskada

Rotatorcuffsuturering

Artroskopi

Artroskopi är en operation där man med speciella smala instrument, genom små hål i huden, kan se inuti en led. Vid operationen blir axelleden och det trånga rummet ovanför leden undersökt, där en sena (supraspinatus) och en slemsäck (bursa) ligger mellan ledkulan och skulderbladet (akromion). 

De flesta senskador går att operera med titthålskirurgi. Senor som skadats genom ett trauma kan ibland vara svåra att sy tillbaka om det har gått för lång tid mellan skadan och operationen. Både muskulatur och sena har med tiden fått så stora förändringar att den inte går att sy. Om den ändå kan sys tillbaka bör Du vara medveten om att en hel del muskler har försvunnit och det är inte säkert att Du får tillbaka full muskelstyrka i axelleden. Det finns också en viss risk att en del av senan lossnar igen (20-40%). Även om senan delvis skulle lossna igen så har operationen normalt en god effekt på din smärta. Är axelleden väldigt stel innan operationen kan det vara svårt att ”dra fram” senorna för att sy fast dem. Därför är det viktigt att Du tränar upp rörligheten i axelleden innan operationen. Man brukar också lätta på trycket kring supraspinatussenan genom att fräsa bort ben från acromion och suga ut slemsäcken. Ibland kan den långa bicepssenan vara utsliten. 

Är slitaget väldigt uttalat så kan det vara lika bra att klippa loss senan. Har senan hoppat ur led är det oftast nödvändigt att klippa loss den från sitt fäste.