Efter artroskopisk operation av en senskada

Sjukgymnastik och egenträning 
Immobilisering (att axeln hålls stilla) kan resultera i ökad smärta och stelhet. Har senan sytts fast igen så använder Du mitella 4-6 veckor efter operationen. Du måste också träna med sjukgymnast och viktigast av allt, träna hemma. Sjukgymnastik och egenträning bör Du komma igång med när såret är helt torrt (efter 1vecka.). Din sjukgymnast visar hur Du kan träna själv. En bristande träning kan ge sammanväxningar och stelhet. Mitellan tar Du av under träningen. Du får räkna med att rehabiliteringen efter operationen tar 8-12 veckor, men det är inte ovanligt att rehabiliteringen tar längre tid. Under Din sjukskrivningstid behöver Du träna 5-10 minuter, 3-4 ggr/dag. 

Bilkörning 
Efter operationen är det oftast möjligt att köra bil trots att Du annars behöver använda mitella. Hur Du skall klara av detta får Du diskutera med din sjukgymnast. 

Du får inte heller köra bil om Du tar mediciner med varningstriangel. Har Du lätt för att bli yr och svimma bör Du definitivt inte köra bil närmaste veckan efter operationen. Har Du sovit dåligt på grund av nattliga smärtor är Du en sämre bilförare. 

Elektroniskt recept 
Det är viktigt att Du berättar för operatören vilka mediciner Du inte tål. Du får receptet elektroniskt via ”e-recept” och kan gå in på vilket apotek som helst för att lösa ut detta. Det är viktigt att Du tar smärtstillande medicin innan Du börjar få ont. I första hand bör Du använda tablett Naproxen som smärtstillande. Har Du mycket ont tar Du både Naproxen och Morfin. Behöver Du ett nytt recept kontaktar Du våra vårdkoordinatorer. 

Inflammationen och svullnaden efter en operation dämpas av att Du tar inflammationsdämpande tabletter. Du bör ta dessa mediciner under minst 10 dagar efter operationen. Detta gör att smärtan släpper snabbare och påskyndar rehabiliteringen. Har Du problem med magsår eller om Du är överkänslig mot Magnecyl (NSAID) eller andra inflammationsdämpande mediciner skall Du inte ta Naproxen. 

Morfin är ett läkemedel som har god effekt på smärta men risk finns för tillvänjning. Du bör därför ta de så kort tid som möjligt efter operationen. Oftast räcker det med några dagar upptill en vecka. Du får inte köra bil om Du tar denna medicin. 

Kontroll och ev röntgen efter operationen 
Vid behov av nytt recept, ny remiss till sjukgymnast eller förlängning av sjukskrivning kontaktar Du våra vårdkoordinatorer. Eftersom en mycket stor andel av patienterna som blir opererade för en rotatorcuffruptur blir bättre efter operationen blir Du inte kallad för en kontroll. Kontrollen sker av din sjukgymnast enligt remiss. Om Du inte blir bättre efter 2-3 månader tar Du kontakt med oss för att boka in en tid för kontroll. Då kontrolleras framför allt att Du inte blivit stel i axelleden. Har Du fin rörlighet i axelleden och är relativt smärtfri är det inte nödvändigt att komma på en kontroll. Om Du fortfarande har väldigt ont 1-2 månader efter operationen beställer man normalt en röntgen på axelleden. 

Prognos
Patienter som snabbt får en bättre rörlighet i axelleden efter operationen har en mycket bra prognos. Även om det kan göra en hel del ont under flera månader efter åt. Det är inte ovanligt att axelleden är ganska stel i några månader efter operation. Symtomen lindras gradvis och 80-90% av patienterna blir bättre inom ett år efter operationen. Man ser en långsam förbättring upp till 2 år efter operationen. Men det är inte säkert att Du får tillbaka full funktion och styrka i den opererade axelleden. 

Om Du har blivit opererad för en stor senskada så finns det en betydande risk (40%) för att senan delvis lossnar igen. Detta spelar inte alltid så stor roll då smärtorna normalt ändå minskar. Smärtor i huvudet, nacken, ryggen, armbågen eller underarmen blir inte alltid bättre av en axeloperation. 

God hygien – dusch x 2! Bankart-10
För att minska antalet bakterier på huden och på så vis minska infektionsrisken ska Du duscha med ett antibakteriellt medel enligt instruktioner som Du fått i kallelsen. Tänk på att bakterier lätt fastnar i ringar, klockor och armband! 

Dofta lagom! 
Parfymer, rakvatten och andra hudvårdsprodukter skall inte användas på sjukhuset. Tänk på att även blommor med stark doft kan framkalla besvär hos andra patienter. 

Rökfrihet i samband med operation! 
Rökning har negativ inverkan på sårläkning och kroppens försvar. För att Du ska minimera den extra risken krävs det totalt rökstopp minst 4 veckor före och 4 veckor efter operationen. Nikotin i plåster, tuggummi eller snus har inte samma negativa effekt och går därför bra. Gå gärna in på hemsidan 1177 för rådgivning och mer information. 

Komplikationer

Feber:
De första 2 dagarna efter operationen kan man ibland få en lätt feberstegring på upp till 38,0 grader. Stiger febern ytterligare eller inte går ned bör Du kontakta oss eller en läkare. Känner Du dig ”allmänt sjuk” någon eller några dagar efter operationen bör Du kontakta läkare. Det är normalt att det ibland kan göra väldigt ont efter en operation, men Du skall inte få hög feber eller känna dig sjuk. 

Infektion
Det är ovanligt med infektioner efter en artroskopisk operation av en senskada (< 0.5%). En infektion i axelleden utvecklas normalt sett mycket långsamt och feber är relativt ovanligt. Blodproverna brukar i början inte visa speciellt mycket och det vanligaste symtomet är att det rinner ur såret en lång tid efter operationen (>5 dagar). Du kan känna dig frusen, illamående och ha en allmän sjukdomskänsla utan att ha feber. Det är viktigt att man tidigt börjar behandla en misstänkt axelinfektion med antibiotika (Heracillin, Dalacin). Har Du insulinbehandlad diabetes eller om Du tar mediciner som sätter ned immunförsvaret ökar risken för infektion. 

Stelhet
Är den vanligaste komplikationen efter en axeloperation. Omkring 5 % av patienterna drabbas av detta. En vanlig orsak är sammanväxningar. Det finns flera goda behandlingsmetoder mot detta, men det kan ta en lång tid innan axeln blir bra. Får du mycket ont under sjukgymnastiken så kan du minska belastningen under träningen, men fortsätta att töja. Du bör aldrig helt sluta att töja och tänja axelleden. 

Det är mycket viktigt att Du sköter Din rehabilitering även om Du blir smärtfri direkt efter operationen. 

Smärtor över nyckelbensleden 
I de allra flesta fall är det onödigt att operera nyckelbensleden även om röntgen visar att den har slitage. I samband med rehabiliteringen kan dock nyckelbensleden ibland börja värka om den har lite slitage. Normalt sett försvinner dessa smärtor. Försvinner de inte kan det vara nödvändigt att, med ett mycket litet ingrepp, slipa ner lite av nyckelbenets ände. 

Blödning
Det är relativt vanligt att det kommer ut blodtillblandad vätska under en eller två dagar efter en artroskopisk axeloperation. Det är bara bra att denna vätska rinner ut ur såret. Blödningar med tjockt blod är dock relativt ovanliga, dessa kan oftast stoppas genom att man lägger på ett tryckförband. Ibland yttrar sig en blödning som ett stort blåmärke över axelleden, armen, eller bröstkorgen. 

Nervskador
Det är generellt ytterst ovanligt att nerver skärs av eller skadas i samband med en artroskopisk operation. Ibland kan dock en liten nerv i huden skadas i det område man sticker in instrumenten. Men detta ger sällan några bestående men. Vid reparationer av små senskador är det mycket ovanligt med nervskador. Efter reparationer av stora senskador är det inte ovanligt att den nerv som styr utåtrotationen i axeln fungerar dåligt (neuropati) redan före operationen (25 %). Nerven kan också ta skada av att den under operationen sträckts ut, när senan (infraspinatus) dras fram till sitt fäste på överarmen. Risken för en sådan skada har beräknats till 10 %. I praktiken har detta inte så stor betydelse. Försöker man inte sy fast senan så har Du ändå inte så stor nytta av denna nerv. 

Skulle Du få problem med hög feber, blödning eller andra symtom som Du undrar över efter k l 17.00 tar Du kontakt med närmaste akutmottagning eller 1177 Vårdguiden på telefonnummer: 1177