Onda höfter? Onda knän?

Vad är artros?

Artros är en kronisk sjukdom som beror på en obalans av uppbyggnad och nedbrytning
  av broskceller i leden där den nedbrytande processen går snabbare än den uppbyggande.

Det är inte bara brosket som drabbas utan även ledband, ledhinna, ledkapsel,
  skelett och muskulatur.

Symtomen är belastningssmärta, vilovärk, stelhet, minskad rörlighet och
  minskad muskelstyrka.
  Vissa personer kan också besväras av inflammation med svullnader och värmeökning.

Den grundläggande orsaken till artros är inte helt känd. Riskfaktorer som ses är övervikt,
  ärftlighet, tidigare ledskada, ledbelastande arbete, elitidrott, ålder, 
  inaktivitet och muskelsvaghet.

Tidigare har behandling av artros varit inriktad på symtomlindring
  med smärtstillande läkemedel. När detta inte fungerat tillfredsställande har patienten
  röntgats och fått remiss till ortoped för bedömning av eventuell protesoperation.
  Många patienter har fått beskedet att det inte finns något att göra.

Grundbehandlingen vid artros består idag av information, träning och
  viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Har du fått 
  diagnosen artros ska du ta kontakt med sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss.

Träning är den bästa behandling vid lätt till måttlig artros och minskar
  smärtan, förbättrar ledfunktionen och ökar därmed individens livskvalité. 
 

Vad kan du göra själv?

Sitt inte längre än 20 minuter i taget om du kan undvika det. Det minskar risken
  för stelhet i höft och knä och stimulerar en aktiv livsstil.

Undvika att halta eller hitta alternativa rörelsemönster. Använd hellre hjälpmedel och
  behåll ditt naturliga rörelsemönster. Risken att du får ont någon annanstans är mycket
  stor och den smärtan kan vara svår att bli av med.

Träning av rörlighet, kondition, styrka och balans är en viktig komponent för att
  hålla lederna friska. Kondition kan man träna genom stavgång, cykling,
  simning och skidor. Styrka kan man träna med kroppen som motstånd,
  gummiband eller maskinträning.

Vardagsaktiviteter i form av trädgårdsarbete, hushållsarbete och gå i trappor
  ger också träning.

Du bör vara fysiskt aktiv i sammanlagt minst 30 minuter varje dag.

Ägna fem minuter varje dag åt specifik träning för din artros. Välj ut några övningar från
  medföljande träningsprogram. Gör varje övning noggrant och kontrollerat.
  Tänk på att fem minuters träning är bättre än ingen träning alls.

Kvalitet är viktigare än kvantitet. Vid all typ av träning ska höft-knä-fot
  vara i samma riktning, då belastas brosket optimalt.

Träning får lov att göra ont och är helt riskfri, så länge den upplevs som acceptabel, 
  och går över inom tjugofyra timmar.

Förbättring av smärta och funktion kan först ses efter 6-8 veckors träning.

Om du är överviktig försök att gå ner i vikt. Redan vid 5 kilos viktnedgång
  minskar belastning på leden betydligt.

Kontrollera din rörlighet. Genom att regelbundet kontrollera att du kan sträcka fullt
  i knän eller höfter märker du snabbt om någonting håller på att hända i din led.
  För att bibehålla funktion och minska påfrestning på mjukdelarna runt leden är
  det väsentligt att vi har ett så stort rörelseutslag som möjligt i leden.

Är du osäker, har aldrig tränat, har ont? Ta gärna kontakt med sjukgymnast
  för information och råd, individuellt anpassad och övervakad träning.
  Sjukgymnasten kan hjälpa dig med att utföra rörelserna korrekt.

 

Läs gärna mer om artros på;

reumatikerforbundet.org

www.apoteket.se

www.boaregistret.se

www.rf.se

www.farledare.se

www.fyss.se

www.gångbar.se