Höftledsplastik

Den vanligaste orsaken till att man får en höftledsprotes är att man drabbats av artros.

Artros är idag den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos äldre men förekommer även bland yngre. Orsaken till varför artros uppkommer är i de flesta fall är okänd. Bland annat kan ålder, övervikt, trauma, ärftlighet och höftåkommor i barndomen spela in. Idag utförs ca 16 000 höftledsplastiker per år i Sverige och ungefär 450 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

 

Den friska höftledenfrisk-hoft 
Höftleden består av en ledkula (ledhuvudet på lårbenet) som vilar i en ledskål (ledpannan i bäckenbenet). För att leden ska kunna röra sig mjukt och friktionsfritt är ledytorna beklädda med brosk. Brosket i den friska leden är 4-6 mm tjockt. 

rontgen

Den artrosdrabbade höftleden
När leden drabbas av artros försvinner brosket gradvis. Kapseln skrumpnar och benpålagringar kan bildas i kanterna av leden. Slutligen kan det även bildas cystor i benet. Tillståndet leder till bland annat stelhet, smärta vid belastning, värk i vila och försämrad gångförmåga. Diagnosen säkerställs med vanlig skelett röntgen. 

 

Hur behandlas artros? 
Artros går inte att bota, varför man försöker bromsa den och lindra besvären. Många sjukgymnaster kan erbjuda ” artrosskola ”som hjälper till att hantera ledsjukdomen. Viktminskning vid övervikt är av betydelse då belastningen på leden minskar. Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring. För att minska belastningen på leden kan man använda gånghjälpmedel t ex krycka. Smärtstillande och/ eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken. Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation. 

 

Höftprotes 
En höftprotes består av två delar, en ledkula och en ledskål. Ledkulan, som oftast är tillverkad av stål, sitter på en stam som förankras i lårbenet. Ledskålen, som är tillverkad av plast, förankras i bäckenbenet. 

hoftledledpanna

 

Operationledsplastik
Vid operationen tas lårbenshuvudet bort och ersätts med den konstgjorda ledkulan. Den nya ledskålen fästs i bäckenbenet. Under och efter operationen uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient, av någon anledning, inte vill ta emot blod, ska du berätta det för din läkare.