Dagarna efter operation av höftleden

Varje morgon går din läkare rond. Vi kommer att röntga din höft två dagar efter operationen.

Man känner sig ofta medtagen och svag efter operationen och kan ibland få lite feber. Man är nyopererad men inte sjuk och återhämtningen underlättas om man kommer upp och påbörjar träningen så snart det är möjligt. Personal skall alltid vara med första dagen du belastar ditt ben. 

Ditt eget engagemang för att träna är av enorm betydelse för din återhämtning och slutresultatet. 

Följ instruktionerna från din sjukgymnast. I början inriktas träningen på de aktiviteter du måste kunna behärska tidigt t ex att komma i och ur sängen, förflytta dig till toaletten och så småningom behärska kryckkäppar och trappor. Första dagen efter operationen handlar det mest om att stödja på benet och gå med gåbord samt fortsatta övningar i sängen. 

Smärtlindring 
Upplevelse av smärta är individuell. För att vi bättre ska förstå din smärta och kunna bedöma effekten av smärtlindringen så använder vi smärtskalan VAS. Generellt är det viktigt att tidigt säga till om du börjar få mer ont. Helt smärtfri kan man inte räkna med att man blir, men målet är att smärtan ska kännas hanterbar. Grunden i smärtlindringen är tabletter som man tar regelbundet. Ibland behöver man komplettera med en smärtlindrande injektion för snabb effekt. All medicin får du av din sjuksköterska. 

För att förebygga blodpropp kommer du efter operationen att behandlas med blodförtunnande medicin. Injektionen ges en gång per dygn i sammanlagt 28 dagar och man sticker vanligtvis i underhudsfettet på magen. Träning och undervisning ges under din vistelse på sjukhuset. 

Utskrivning

De flesta når träningsmålen redan andra eller tredje dagen efter operation och får komma hem. 

Sjukgymnasten lägger inför utskrivningen upp ett träningsprogram som du ska fortsätta med hemma. 

Rörelseträning är av största vikt de första veckorna efter operationen och ska tränas regelbundet varje dag enligt de instruktioner du har fått. 

Sjuksköterskan kontrollerar ditt sår/förband inför utskrivningen och byter bara om det absolut behövs. Om du har stygn och förband så finns det en plastfilm som skyddar vid duschning. Om läckage uppstår ska förbandet bytas under sterila former på vår mottagning. Om ditt sår vätskar efter operationen, vill vi att du kontaktar oss. Vidare ser din sköterska till att återbesök är ordnat. 

Läkaren skriver ut recept på mediciner samt ordnar sjukgymnastremiss och eventuell sjukskrivning. Normal sjukskrivningstid vid höftledsplastik är ca 2 - 3 månader med viss anpassning kortare eller längre beroende på ditt yrke. 
Smärtlindrande medicin trappas ned när smärtan tillåter men det är viktigt att vara tillräckligt smärtlindrad för att kunna träna.

Bilkörning 
Hemresa går vanligen bra i bil. Sitt i framsätet på din förhöjningskudde. Se till att passagerarsätet är långt tillbakadraget och att ryggstödet lutas något bakåt. Du får på eget ansvar börja köra bil efter ca 6 veckor om du känner att du på ett trafiksäkert sätt kan köra fordonet med hänsyn till bland annat styrka och kontroll i din höft. 

Uppföljning 

2.5 – 3 veckor efter operationen ska stygnen/agrafferna tas bort. Bor du i Stockholm eller dess närhet vill vi att stygnen tas på vår mottagning. Återbesök till din läkare sker efter 2-3 månader och kallelse skickas ut automatiskt. 

Nationella Kvalitetsregister- information till dig som patient 
Alla ledplastikoperationer hos oss registreras till det Nationella Höftregistret i Göteborg. Genom att vara med i ett sådant register bidrar du till att förbättra vården. Du kan själv gå in på deras hemsida och få information (www.shpr.se). Via Höftregistret fortsätter sedan efterkontroller med brev till dig om hälsan efter 1, 6 och 10 år samt med röntgenkontroll efter 10 år. Registret bidrar till ny kunskap om bästa behandlingsalternativ och operationsteknik. 

Dina uppgifter omfattas av sekretess 
Dina uppgifter i kvalitetsregistren omfattas av sekretessbestämmelser och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. 

Hemmahem

Efter en höftledsplastik är aktiv rörelse- och styrketräning av största betydelse. I vissa fall kan det vara bra att ta värktabletter en halvtimme före träning för att få bättre effekt. 

Vid utskrivningen bör du klara att sköta din hygien, toalettbesök och enklare sysslor. Du kan behöva hjälp med städning och handling i början. 

Vila är också viktigt den första tiden. Man känner sig ofta ordentligt medtagen och trött. Även sömnen kan vara påverkad under en längre tid efter operationen. 

Kom ihåg att du själv är en viktig del av din rehabilitering. Det är viktigt att du förstår att det är din motivation och ditt deltagande i träningen som påverkar resultatet på sikt. 

Prognos

Syftet med operationen är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Efter ett år är ca 95 % av patienterna nöjda med sin nya höft. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år. Om protesen slits eller lossnar så kan man operera om, men det ingreppet är lite mer komplicerat och med lite sämre resultat. Man kan själv påverka protesens livslängd genom att man inte springer, hoppar eller lyfter tungt. Cykling, promenader, golf och längdskidåkning är exempel på bra aktiviteter. 

Om du får en ilsken infektion i någon annan del av kroppen till exempel urinvägsinfektion ska du kontakta din husläkare och berätta att du har en ny höftled inopererad så att du eventuellt kan få antibiotika. Tandbehandling kan sprida bakterier via blodet till den opererade leden därför ska du om möjligt, undvika besök hos tandläkare/tandhygienist de första 6 månaderna efter din operation. Om det blir nödvändigt med besök ska du ALLTID berätta att du har en konstgjord led. Du får då antibiotika före behandlingen om detta behövs. 

Komplikationer

En höftledsplastik är ett vanligt och mycket säkert ingrepp men som vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. 

Infektion
Det finns en liten risk att drabbas av infektion i leden trots alla försiktighetsåtgärder kring operationen. Vid tand- eller operationsingrepp ska du alltid informera din tandläkare/läkare om att du har en ledprotes så att eventuellt förebyggande antibiotika kan ges.

Symtom som kan tyda på infektion: 

• Ökad rodnad och svullnad. 
• Ökad smärta 
• Feber 
• Läckage av sårvätska 

Blodpropp
Det opererade benet kan svullna efter operation. Vanligtvis beror detta på blödningar i operationsområdet i samband med operationen. Ligg med fötterna högt! Om svullnaden tilltar, du blir öm i vaden, får feber, då ska du ta kontakt med akutmottagningen för att utesluta att du drabbats av blodpropp. En mycket ovanlig form av blodpropp är när den finns i lungan. Symptomen kan vara lufthunger, smärta vid skulderblad och torrhosta – sök akutmottagningen! 

Lossning
I normala fall håller protesen i många år, men kan i en del fall lossna. Lossning av protesen kan ge nya symptom med smärta och nedsatt funktion. Kontakta din husläkare för bedömning och eventuell röntgen. Bilder kan jämföras med de ursprungliga röntgenbilderna och avslöja om leden blivit utsliten eller förlorat sitt fäste i skelettet. Det kan då bli aktuellt med en ny operation. 

Luxation
Din nya höftkula kan ” hoppa ur led ” om man rör benet oförsiktigt. Sjukgymnasten ger instruktioner för hur detta skall undvikas. Risken är störst i nära anslutning till operationen och minskar med tiden. Viss risk kvarstår dock hela livet. 

Benlängdsskillnad 
Operatören strävar efter att benen ska bli lika långa men ibland kan det av operationstekniska skäl vara omöjligt att uppnå detta. Upp till 1 cm benlängdsskillnad brukar inte ge några besvär på sikt. 

Muskelsvaghet
Det är vanligt att man får en muskulär svaghet efter operationen som gör att man initialt går med hälta. Vanligen återfår man bra styrka inom ett halvår efter operation men ibland kan svaghet och hälta sitta i längre. En ovanlig komplikation är att nerven till muskulaturen på utsidan av höften skadas under operation och då finns en risk för bestående muskelsvaghet. 

Kan mitt läkemedel skada miljön? 
Så kan du bidra för att minska miljöriskerna: 

1. Köp och hämta inte ut mer läkemedel än vad som behövs! 
2. Lämna in alla överblivna läkemedel på Apoteket! 
3. Tänk på att tomma läkemedelsförpackningar går att återvinna!