Organisation

GHP Totalvård ägs av Ortho Center Stockholm och Stockholm Spine Center. Samtliga verksamheter ingår i vårdkoncernen GHP.