Patientnöjdhet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och skickar därför ut enkäter som utvärderar patientnöjdheten hos oss. Nedanstående enkät skickas ut till alla patienter dagen efter nybesök och baseras på de senaste 365 dagarna.