Cervikal spondylarthros

Vad innebär cervikal spondylarthros?

Cervikal spondylarthros är en ålders- och belastningsrelaterad förslitning/degeneration av mellankotskivorna i halsryggen och i de bakre facettlederna. Tillståndet utvecklas långsamt, ibland under flera år, och behöver inte ge några symtom. Det kan dock orsaka nackvärk. Hos 50 procent av ryggröntgade män i 50-årsåldern finner man tecken på Cervikal spondylarthros, men bara några få procent har symptom.
Degeneration i mellankotskivorna kan ibland leda till cervikalt diskbråck med tryck mot nervroten (radiculopati). Vanliga symptom vid nevrotpåverkan är: 

trangd nervrotOvan, trängd nervrot i halsryggen. Nedan, frisk nervrot.trangd nervrot2


- Värk ut i armen
- Domning i en del av handen
- Sockerdrickskänsla (parestesi)
- Svaghetskänsla

Vid utredning med magnetkamera eller datortomografi finner man vid en typisk sjukdomsbild oftast ett disbråck som buktar ut i nervrotkanalen och påverkar nervroten. Ett liknande tillstånd men av kronisk natur kan utvecklas ur diskdegeneration då nybildning av ben (osteofyt) kan ske längs mellankotskivans kant. Denna utveckling är långsam och kan leda till förträngning av nervrotkanalen med nervrot påverkan.(Detta kallas foraminell stenos.)

 

Både cervikalt disbråck och osteofyter kan påverka vidden i ryggmärgskanalen så att en förträngning uppträder med påverkan på ryggmärgen (myelopati). Symtombilden är då annorlunda. Vanliga symtom vid ryggmärgspåverkan är:

- Gångsvårigheter
- Svaghet i benen
- Sämre finmotorik
- Tilltagande domning i ben och armar
- Störning av vattenkastning och avföring

Den vanligaste orsaken till myelopati hos medelålders och äldre är ryggmärgskanalförträngning (cervikal stenos). Symptom som pekar mot ryggmärgspåverkan är en stark indikator på att man bör opereras eftersom risken för en permanent ryggmärgsskada finns. Om symptomen pekar mot nervrotpåverkan är det oftast smärtan som gör att en operation är aktuell.