Gemensamma vårdprogram

Vi har skapat gemensamma vårdprogram för att underlätta rådgivning och behandling av människor med ryggbesvär.

vrdprogram lndrygg-1  

Gemensamt vårdprogram för ländryggssmärta

pdfLadda hem PDF

     
vrdprogram fre och efter diskbrck-1  

Gemensamt vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta

- Före och efter diagnosen diskbråck

pdfLadda hem PDF

     

Vrdprogram bensmrta-1

 

Gemensamt vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta

- Före och efter diagnosen Spinal Stenos

pdfLadda hem PDF