Gemensamt vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen diskbråck.

Bensmärta på grund av diskbråck ( vanligen kallad ischias) är mycket vanligt förekommande, livstidsprevalensen anges mellan 1.3–5%. Det orsakar både stora samhällskostnader och mänskligt lidande. Det finns många olika yrkeskategorier och vårdformer som kommer i kontakt med dessa patienter. Vi upplever det som att det både ges många felaktiga råd och behandlingar till dessa patienter. Detta leder till onödigt lidande och får också stora ekonomiska konsekvenser. Vår förhoppning är att detta vårdprogram ska tjäna som ett underlag för en mer systematisk behandling av dessa patienter och stimulera till kliniska studier för att utveckla en bättre och mer evidensbaserad vård.

pdf Gemensamt vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen diskbråck.