Gemensamt vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen spinal stenos

Bensmärta/gångsvårighet på grund av spinal stenos är mycket vanligt förekommande och operationsfrekvensen för spinal stenos ökar mest av alla ryggdiagnoser. Vi upplever det som att diagnosen missas i många fall och att det både ges många felaktiga råd och behandlingar till dessa patienter. Detta leder till onödigt långt lidande och får också sociala och ekonomiska konsekvenser. Det drabbar oftast äldre patienter som inte längre är yrkesverksamma, men nedsatt gångförmåga kan exempelvis göra att man inte klarar eget boende. Det finns många olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med denna patientgrupp. Många patienter behandlas initialt av manuella terapeuter, framförallt sjukgymnaster, och de med uttalade besvär träffar så småningom en ryggkirurg. Vi tror att det är av stort värde om man kan utarbeta en gemensam syn över de olika yrkesgränserna för hur utredning och behandling av spinal stenos ska ske.

pdf Gemensamt vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen spinal stenos.